Vart tog alla bin vägen ?

Läste i Scientific American om det man kallar CCD (Colony Collapse Disorder) och den senaste forskningen om detta. CCD handlar om att extremt många bin plötsligt dör utan att man först hade en aning om varför, framför allt sker detta i USA men också i Europa. Det handlar om allt från 25% till 90% av alla bin beroende på vilken region man ser på. Detta är naturligtvis väldigt allvarligt eftersom bina används för att pollinera en mängd grödor som används som mänsklig föda.

Tydligen har man nu kommit fram till vad som kan vara orsaken eller i alla fall en del av orsaken. Det har visat sig att i de flesta kolonier som genomgår CCD har man påvisat ett virus IAVP (Israeli Acute Paralysis Virus). Det som jag tycker var intressant var att man i artikeln pekade ut att USA har haft förbud på import av bin från andra länder ända sedan 1922 och fram till 2005 då påtryckningar från bi-industrin om att man behövde mer bin gjorde att man hävde detta importförbud och började importera bin från Australien till USA.

Image by: Antonio Machado (CC - by-nc-sa 2.0)
Image by: Antonio Machado (CC – by-nc-sa 2.0)

Man tror att dessa importerade bin kan vara vad som introducerade IAPV till USA. Tål att tänka på att man inte ska leka med naturen hur som helst; den kan slå tillbaka värre än man kunde tänka sig. Ett annat problem nu när viruset är introducerat är att bin inte kan vaccineras eftersom deras immunsystem inte fungerar som hos oss däggdjur. Men man forskar på om man kan odla fram bin som är resistenta mot viruset. Biodlarna har också börjat använda sig av tekniker för att förhindra spridningen av viruset så mycket som möjligt t.ex. genom att desinficera kupor innan man låter nya kolonier flytta in, och man har börjat ge bina extra tillsatser eftersom de ofta får pollinera enorma fält av den samma grödan vilket gör deras kost extremt enahanda jämfört med vad vilda bin får.

Som exempel på vad bin betyder är värdet på odlingen som till fullo är beroende av pollinering från bin i USA mer än 15 miljarder dollar (~120 miljarder SEK / ~100 miljarder NOK).

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *