Svenska baser (BBSer)

Texten nedan skrev jag 2009 men den blev aldrig publicerad och därmed glömd. Men nu hittade jag den så jag postar den här även om den inte blev färdig. De som är i min ålder var nog bland de sista som använde sig av BBSer, vilket står för Bulletin Board System, dvs en dator som man kude koppla upp sig direkt mot via modem. Så fort Internet kom blev BBSerna omoderna och försvann väldigt fort. Under årena innan detta skedde så kopplade jag upp mig på BBSerna i mitt närområde och satte senare även upp min egen BBS. BBSer var helt textbaserade dock ofta med färger under den tiden jag höll på med med det. Det var viktigt att ha en häftig eller snygg login och logout sida som ofta använde sig av det som man kallar ASCII eller ANSI-art.

Loginsidan innehöll för det mesta en logo med namnet på BBSen medan logout sidan innehöll telefonnummer till andra BBSer som man annonserade om. Detta var ofta personer man kände som i sin tur hade mitt nummer på sin logout sida. En skillnad mot Internet idag var att detta med BBSer var något som var mycket mer lokalt. Dvs du var sällan eller aldrig inne på BBSer i andra länder eftersom man betalade utlandstaxa för att ringa upp dem. Dessutom hade man i Sverige ett system där det var billigast att ringa inom sitt eget riktnummer (lokalsamtal), lite dyrare till alla angränsande riktnummer (regionalsamtal), och dyrast till resten (rikssamtal). Detta innebar givetvis att man i stort sett kopplade upp sig mot BBSer i ens egen närmiljö eller den stad eller kommun detta innebar. Bodde man vid kusten hade man lite otur eftersom det var färre områden med regionaltaxa. För mig hade jag dock turen att fastän jag bodde vid kusten så fanns det ett riktnummer med regionaltaxa på havsidan i alla fall eftersom Gotland låg där. Det fanns en lista som kallades Svenska BBS-listan som innehöll alla de BBSer som anmält sig att bli listade där. Det finns fortfarande att beskåda här. Man kan se hur intresset svalnade med Internets ankomst.

Från 1991-1999 uppdaterades listan en gång per vecka, sedan allt mer sällan och nu är senaste uppdatering från 2003 och innehåller ca 40 BBSer. Som mest var där 954 BBSer i Septemer 1995. När jag läser den listan så är det många namn på BBS:er jag känner igen, synd att man inte kan se hur de en gång såg ut. Jag roade mig med att plotta antalet BBS:er i de listorna som publiserades från 1991-2002. De första webservarna på internet dök upp ca 1994. Svenska BBS listan