Kategoriarkiv: Animals

Intelligenta djur

Läste en artikel som handlade om hur katter tänker och upplever världen annorlunda. T.ex. arbetar katter mer med absoluta koordinater där de är i centrum, t.ex. om man gömmer en leksak under den vänstra av två likadana lådor medan katten ser på och sedan flyttar dem bägge (inklusive leksaken) lika mycket åt vänster ( när katten inte ser på ) så letar katten när den får komma tillbaka till rummet bakom den högra skärmen eftersom det var där i rummet i förhållande till katten som leksaken gömdes. Vi människor hade mer naturligt lagt på minnet att föremålet gömdes i den vänstra lådan. Man har tydligen också kommit fram till att katter kan räkna ungefär till 7. Något annat som kan vara intressant att veta är att katter ju ser väldigt bra i mörker men de ser inte färger lika bra som människor, de ser ungefär som en människa som har röd-grön färgblindhet.

I övrigt när det gäller djurs intelligens så finns det ett test som ofta nämns som kallas spegeltestet där man fäster ett märke någonstans på djuret (när det inte märker det) och sedan ser om det upptäcker det när det ser sig själv i en spegel (dvs att de förstår att de ser sig själva). Detta är det bara ett fåtal djur som klarar av och testet sägs bevisa att djuret har ett slags självmedvetande. En människa klarar detta ungefär vid 18 månaders ålder, medan inget av våra vanliga husdjur klarar det. Bland djuren så är det hominiderna (människor, schimpanser, gorillor och orangutanger), flasknosdelfiner, späckhuggare, elefanter. Men det är ett djur till som lite oväntat klarar detta och det är skator, vilket också är det enda icke-däggdjuret som klarar detta. Så känn dig inte alltför överlägsen nästa gång du ser en skata 🙂

Euromagpie

Vart tog alla bin vägen ?

Läste i Scientific American om det man kallar CCD (Colony Collapse Disorder) och den senaste forskningen om detta. CCD handlar om att extremt många bin plötsligt dör utan att man först hade en aning om varför, framför allt sker detta i USA men också i Europa. Det handlar om allt från 25% till 90% av alla bin beroende på vilken region man ser på. Detta är naturligtvis väldigt allvarligt eftersom bina används för att pollinera en mängd grödor som används som mänsklig föda.

Tydligen har man nu kommit fram till vad som kan vara orsaken eller i alla fall en del av orsaken. Det har visat sig att i de flesta kolonier som genomgår CCD har man påvisat ett virus IAVP (Israeli Acute Paralysis Virus). Det som jag tycker var intressant var att man i artikeln pekade ut att USA har haft förbud på import av bin från andra länder ända sedan 1922 och fram till 2005 då påtryckningar från bi-industrin om att man behövde mer bin gjorde att man hävde detta importförbud och började importera bin från Australien till USA.

Image by: Antonio Machado (CC - by-nc-sa 2.0)
Image by: Antonio Machado (CC – by-nc-sa 2.0)

Man tror att dessa importerade bin kan vara vad som introducerade IAPV till USA. Tål att tänka på att man inte ska leka med naturen hur som helst; den kan slå tillbaka värre än man kunde tänka sig. Ett annat problem nu när viruset är introducerat är att bin inte kan vaccineras eftersom deras immunsystem inte fungerar som hos oss däggdjur. Men man forskar på om man kan odla fram bin som är resistenta mot viruset. Biodlarna har också börjat använda sig av tekniker för att förhindra spridningen av viruset så mycket som möjligt t.ex. genom att desinficera kupor innan man låter nya kolonier flytta in, och man har börjat ge bina extra tillsatser eftersom de ofta får pollinera enorma fält av den samma grödan vilket gör deras kost extremt enahanda jämfört med vad vilda bin får.

Som exempel på vad bin betyder är värdet på odlingen som till fullo är beroende av pollinering från bin i USA mer än 15 miljarder dollar (~120 miljarder SEK / ~100 miljarder NOK).

Life on Earth

The history of life on Earth is interesting. Consider the following, we compress the entire lifespan of our home planet into 24 hours. The age of the Earth is about 4.6 billion years i.e. 4600 million years, which by the way we have not known about for that long. The current age was calculated approximately during the 1950’s. Most earlier calculations and predictions gave shorter estimates. Using todays estimates of the age of the universe, the Earth has existed for almost exactly 1/3 of the age of the universe.

But back to the life part, life appeared on our planet as early as 04:00 in the morning on the compressed timescale as small microbes, but then it took a really long time before anything new happened. At 20:30 the life on earth still consisted just of microbes. But now the first plants appeared in the oceans, twenty minutes later the jellyfishes and at 21:04 the well known trilobites appears. At 22:00 plants start to grow on land, and at 22:24 there are forests and insects. At approximately 23:00 we can see the dinosaurs which exists for about 45 minutes before the extinction event wiped them out. Humans arrive at 23:58:47 (one minute and 17 seconds before midnight). On this scale the life of a human is about 1 thousand of a second which by comparison is about the the same length as it takes for the flash on your camera to finish.

Our planet is a dangerous place to live on, there have been numerous occations of extinctions when many of the species have died out. Most of theese occations we do not know exactly what happened, but there are some different things that might have happened:

  • Global warming
  • Global cooling
  • Changes in waterlevel
  • Depletion of oxygen in the ocean (Anoxia)
  • Epidemics
  • Huge leaks of methane from the bottom of the ocean
  • Comets and meteors
  • Hypercanes (extreme form of hurricanes)
  • Volcanoes
  • Big Solar flares

And of course there exists other possible theories also.

Five of the extinctions are commony called ”The big five” which includes the events ”End Ordovician”, ”Late devonian”, ”End permian”, ”End Triassic” and ”End cretaceous”.

The biggest one of them all were the ”End Permian” one that happend 251 million years ago, this was before the dinosaurs. A whopping 95 % of all species died out (96% of marine species and 70% of the land species). It took about 6 million years for the life to recover again. In june 2006 there was found a huge meteor crater under the Antarctic ice sheet that might be the cause of this extinction event. The crater diameter is about 480 km (thus twice the size of the crater that have been suggested as the one that killed the dinosaurs). This is not proved of course but it’s one theory.

Big objects from space impacts with the Earth quite frequently, and in the 24 hour day above you would be able to see about three impacts per minute from objects larger than 2km in diameter. And those are big ones. The history of humankind has yet been spared the really big ones, but U.S. Geological Survey in fact estimates that impacts that release as much energy as the atomic bomb dropped over Hiroshima in Japan during the war happens about once every year. In modern history the biggest recorded impact wats the one in Tunguska in Russia 1908, 80 million trees were destroyed, but there was no crater left as the object exploded before it hit the ground.

The other four of the big five extinction events wiped out around 70% of all species.

Another interesting thing to note is that among the 7 biggest extinction events are ”Present day” listed, this is disputed but a survey showed that 70% of asked biologist think this is the fact, and some research points to that 50% of all species might be gone in as little as 100 years or possibly a few hundred years, and this is of course extremely fast.

Some species die and new ones come forth, this seem to be normal throughout the history of life on Earth and we should be happy we are still alive. It has been discovered that the more advanced a species is the faster it seems to die out, we are now pushing the limit of this average lifespan, but perhaps we are intelligent enough to prolong this. But if a big catastrophic event occurs there might be little we can do of course and we might also be stupid enough to destroy ourselves.

Anyway 99.99 % of all species that have ever existed on our planet is no longer with us.

RIP all billions of species!! Hmm I have a feeling that I don’t miss some of them though 🙂